sunnuntai 27. tammikuuta 2019

Smartdog on nimensä veroinen

Käytimme Haltin Oulun seudun lappalaiskoirille suunnatussa Smartdog-testissä. Smartdog tarjoaa tutkimukseen perustuvaa koirien kognitiivisten ominaisuuksien testausta. Omistaja on mukana aktiivisesti testissä. Olin lukenut testistä positiivisia kommentteja netistä, muun muassa että testi sopisi reaktiivisille koirille. Innostuin ilmoittamaan Haltin mukaan ja päätin, että otetaan se kattavin eli "Kognitio"-testipaketti, johon kuului kaikki pienet testipaketit eli smartdog eleet, smartdog muisti ja smartdog ongelma. Kognitio-testipaketin avulla saa kattavan käsityksen koiran kognitiivisista ominaisuuksista. Testi maksaa 198€ ja hintaan sisältyy koiran testaus (kesto n. 1,5h), asiantuntijan raportti testistä,  mahdollisuus verrata oman koiran kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin (pääsy smartdog-tietokantaan), ja aktiivisuuden mittaus (FitBark). Kognitio Smartdog-testiin ei ole yläikärajaa, alaikäraja on 7kk.

Koira tuli tuoda testiin nälkäisenä, koska testi tehtäisiin ruoan avulla. Lempiherkkuja tuli varata paljon mukaan. Paikalle täytyi tulla n. 10 min aiemmin ja ulkoiluttaa koira. Halti alkoi uteliaasti haistelemaan ja tutkimaan testipaikkaa sinne saavuttuamme, mutta testaajaa kohtaan ei osoittanut  heti kiinnostusta, ympäristö kiinnosti enemmän. Kun testi aloitettiin niin Halti oli heti innolla mukana. Testi aloitettiin sylinteritestillä, jonka avulla mitataan koiran itsehillintää. Smartdog-testiraportin mukaan: "Impulsiivisuutta mitattiin testissä sylinteritestillä sekä V-aita-testillä. Sylinteritestissä Halti opetettiin ensin syömään makupala läpinäkymättömän putken päästä, ja sen jälkeen tilanne muuttui siten, että Halti saikin nähdä palkkion. Hyvän itsehillinnän omaava koira pysyttelee pääasiassa juuri oppimassaan tavassa saada palkkio, kun taas koira, jonka on vaikea vastustaa impulsseja, innostuu helposti nähdessään palkkion ja pyrkii siihen käsiksi suorinta tietä lasin läpi.

Sylinteritesti

Huomioitavaa: Sylinteritesti ei aina kerro koko kuvaa koiran impulsiivisuudesta ja testissä tulee helpoimmin esiin voimakas, yhden tyyppinen impulsiivisuus, joka on yhteydessä koiran aktiivisuuteen sekä myös rohkeuteen. Impulsiivisuus on monitahoinen ominaisuus, niin ihmisellä kuin koirallakin.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Haltilla on erinomainen itsehillintä ja impulssikontrolli sylinteritestissä. Sylinteritestissä koira toimii siten, kuin se juuri oppi edellisessä osiossa, (nami otetaan avoimesta päästä) eikä palkkio näköärsykkeenä häiritse koiraa. Aikaisemmissa tutkimuksissa koirilla sylinteritestin onnistumisprosentti on ollut keskimäärin 79% ja susilla 77% - Haltilla tämä oli 90%."

Tämä oli itselle vähän yllättävä juttu kun olen pitänyt Haltia hieman impulsiivisena, mutta tässähän selvisikin, että itsehillintä on monipiippuinen asia. Toisissa asioissa itsehillintä pitää paremmin, toisissa heikommin. Ja kun ajattelen asiaa enemmän niin Halti kyllä osaa joissain tilanteissa harkita, kuten tässäkin kävi ilmi. Tietokannan mukaan rodun keskiarvo itsehillinnässä on 74,3%.Seuraavaksi mitattiin eleiden lukukykyä. Siinä testattiin miten Halti lukee ihmisen jalkoja, ylävartaloa ja katsetta.

Haltin käyttäytyminen osiossa: "Halti luki ihmisen kommunikointia erittäin hyvin saaden 83% oikein. Hyvin harva yltää täysin virheettömään suoritukseen tässä osuudessa. Testi vaatii myös hyvää keskittymiskykyä, ja koirallasi on myös tämä ominaisuus vahvana."

Tätä oli hyvin mielenkiintoista seurata. Kädellä osoittaminen eleenä ei ollut Haltille niin selvä kuin muut eleet. Tämä eletieto on etenkin agilityä ajatellen tärkeää tietoa ja toki muutenkin.

Haltin tulokset tietokannassa eleiden lukemisessa verrattuna muihinMuisti vs osoitus-tehtävässä (muisti ja looginen päättely-osio) testaaja vihjasi Haltille namin "väärän" sijainnin. "Koirilla tiedetään ennestään, että sen omaa päättelykykyä vaikeuttaa koiran suuri herkkyys ohjaajan eleille ja kommunikoinnille - tämä vaihtelee paljon yksilöiden välillä, ja myös rodulla saattaa olla siihen vaikutusta. Koulutuksella ja aikaisemmalla kokemuksella on myös merkitystä.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Halti seurasi osaa testaajan vääristä vihjeistä siitä huolimatta, että näki namin menevän toiseen astiaan. Koirasi on herkkä ihmisen kommunikoinnille, ja se kannattaa pitää mielessä niin koulutus- kuin kilpailutilanteessa.

Tärkeää tietoa tämäkin itselle harrastusmielessä ja muutenkin. Halti parka aina sokeasti kuitenkin luotti ihmiseen ja ajatteli, että siellä sen namin on oltava kun sinne osoitetaan, vaikka silmät toisin samaan aikaan todistikin. Halti meni 50% kerroista testaajan ohjauksen perässä ja 50% kerroista oikealle namipurkille. Rodun keskiarvo on 77,1%, eli yleensä lapinkoirat menevät ihmisen ohjauksesta huolimatta sinne minne nami tipahtaa.


V-aita-tehtävässä testattiin Haltin ongelmanratkaisukykyä. Siinä Haltin oli ratkaistava spatiaalinen eli tilaan liittyvä ongelma. V-aidan sisälle laitettiin ruokaa ja koiran on tajuttava, että menemällä poispäin palkkiosta on mahdollista saavuttaa se.
"Tehtävä mittaa ongelmanratkaisun nopeuden lisäksi itsehillintää. Näkyvä ruoka lähellä on houkutteleva, ja vaatii itsehillintää edetä ruoasta poispäin. Testi mittaa samalla myös ongelmanratkaisutapaa - koira voi myös tässä tehtävässä keskittyä pyytämään apua ohjaajalta, sen sijaan että ratkaisisi sen itse. Aikaisempien tutkimusten mukaan koirat ratkaisevat tehtävän keskimäärin n. 20-40 sekunnissa. Ongelmanratkaisukykyyn vaikuttaa aina myös aikaisempi kokemus ja oppiminen.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Tehtävä tuotti aluksi jonkin verran vaikeuksia Haltille, mutta se ratkaisi sen kolmen minuutin määräajan puitteissa (49 sekunnissa). Koira pyytää jonkin verran apua ihmiseltä, mutta ratkaisee tehtävän lopulta itse."

Suomenlapinkoirien keskiarvo tehtävän ratkaisemisessa on tietokannan mukaan 54 sekuntia ja kaikkien rotujen keskiarvo 57 sekuntia.

 Muistin kesto-testi: ensin harjoittelua lyhyemmillä odotusajoilla

Harjoittelua

"Muistin kesto-tehtävässä (muisti ja looginen päättely-osio) koiran täytyy muistaa tarkalleen kohteen sijainti lähellä toisiaan sijaitsevasta kolmesta astiasta minuuttien odottelun jälkeen. Muistitehtävässä pisin aikaviive oli 2min 30s. Käytännössä koiran muisti on paljon pidempi kuin tämä - koira saattaa muistaa useita kuukausia, jopa vuosia tiettyjä asioita ja paikkoja. Näin pitkiä viiveitä on vain hankala testata testiolosuhteissa, ja siksi vaikeus tehtävässä luotiin kolmella samankaltaisella muistipaikalla. Tehtävä on vaikea, koska samanlaisia astioita on kolme ja ne ovat lähellä toisiaan. Koiran näköyhteys peitettiin, jotta muistia voidaan mitata. Testissä oikein muistaminen vaatii, että koira käsittelee spatiaalista tietoa (oikea purkin sijainti), painaa sen mieleensä, sekä noutaa tiedon muististaan tietyn aikaviiveen jälkeen. Muisti on yksi oppimisen tärkeimpiä edellytyksiä.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Halti muisti oikein kolme (1min, 2min ja 2 min 30s) neljästä (1min, 1 min 30s, 2min, 2min 30s) mikä on erittäin hyvä suoritus. Testi vaatii paitsi hyvää muistia myös kykyä keskittyä ja kykyä odottaa. Keskimäärin koirat muistavat tässä testissä kaksi aikaa oikein."

Haltin tulos oli rodun keskiarvon kanssa aika samassa linjassa, hitusen verran parempi muisti on Haltilla kuin rodun keskiarvolla. Tässä tehtävässä sattui sellainen juttu mikä ei kuulunut oikeasti testaukseen, nimittäin autotallissa soi ovikello kaksi kertaa. Se oli tietysti kiihdyttävä juttu Haltille, ja ekalla kerralla reagoi isommin, toisella kertaa vähän vähemmän. Testaaja sanoi, että jännä huomata, ettei sen muistiin vaikuta sen kiihtyminen, ja Haltilla itseasiassa on keskivertoa parempi muisti. Impulsiivisuutta oli joka tapauksessa nähtävissä ovikellon soidessa, vaikkei ongelmanratkaisutilanteessa niinkään, eli impulsiivisuutta on vaihtelevasti. Yleensä kiihtyminen vaikuttaa muistiin heikentävästi niin Haltilla ei niin käynyt.

1min 30s odottelun jälkeen vapautus, tällä kertaa muisti ei osunut oikeaan

Mahdoton tehtävä

Ongelmanratkaisun testaamista jatkettiin mahdottoman tehtävän parissa. "Mahdottomassa tehtävässä testataan koiran ongelmanratkaisun strategiaa - itsenäinen vaiko ohjaajalta apua pyytävä. Tehtävä on aluksi helppo, mutta muuttuu mahdottomaksi ratkaista. Koiran tapaa ratkaista ongelma tarkkaillaan kahden minuutin ajan. Molemmat tavat ratkaista ongelma ovat hyviä, ja riippuukin lähinnä koiran käyttötarkoituksesta, kumpi tapa on parempi. Itsenäiseen työskentelyyn tulevan koiran olisi hyvä pyrkiä sinnikkäästi ongelman ratkaisuun itse. Apua pyytävä strategia on erinomainen silloin, kun koiralta vaaditaan suurta ohjattavuutta ja sitä, että se ongelmatilanteen kohdatessaan turvautuu ohjaajaan mieluummin kuin toimii itsenäisesti. Kotikoiralle apua pyytävä strategia on ehkä paras arkielämän hallittavuuden kannalta, mutta harrastuskoiralla tai työkoiralla olisi hyvä olla edes jonkin verran itsenäistä tehtävän ratkaisua. Koulutuksella pystytään vaikuttamaan jonkin verran ongelmanratkaisustrategiaan, esim koiralla pystytään vahvistamaan erityisesti ohjaajan apuun luottavaan strategiaan.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Halti pyrkii ratkaisemaan mahdottoman tehtävän lähes yksinomaan itsenäisesti (93%) - pienen hetken Halti pyytää apua ihmisiltä (7%). Halti on tehtävässä hyvin sinnikäs eli ajasta 0% Halti tekee muuta kuin ratkoo tehtävää."

Mahdottomassa tehtävässä kävi aika huvittavasti, nimittäin kun Halti alkoi ratkomaan tehtävää, se  sai liikutettua tassullaan ruuvia, jolla laatikon kansi suljettiin. Ja siis sitähän ei ole tarkoitus saada auki. Kyllä me katsottiin silmät lautasina siinä, että saako se oikeasti sen auki! Testaaja sanoi, että kerran oli joku koira vahingossa saanut sen testissä auki.

Ensin opetetaan, että täältä saa namia

Tässä mahdottoman tehtävän suoritus kokonaisuudessaan

Haltin tulokset mahdottomassa tehtävässä muihin verrattuna

Looginen päättely


Muisti ja looginen päättely-osio sisältää testin vaikeimman tehtävän. "Loogisen päättelyn tehtävässä koiran on pääteltävä tyhjän astian perusteella palkkion sijainti negaation kautta. Tämä on erittäin haastava koiralle, ja suurin osa koirista kiinnostuu tyhjästä astiasta sen vuoksi, että siihen kosketaan viimeiseksi. Koiran omaa päättelykykyä vaikeuttaa koiran herkkyys ohjaajan eleille ja kommunikoinnille - eli tässä tehtävässä testaajan viimeksi koskettama astia saattaa olla koiralle houkuttelevin, vaikka se on tyhjä. Vain noin 30% koirista ymmärtää tehtävän.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Halti ymmärtää selvästi loogisen päättelyn tehtävän. Se tarkoittaa, että koirasi ymmärtää ongelman ja ilmiön sen takana. Tällaisen kyvyn omaava koira pystyy uudessa tilanteessa ratkaisemaan ongelmia, vaikka ei ole niitä aikaisemmin kohdannut. Koirasta riippuen saattaa olla, että tällainen koira turhautuu helppoihin harjoituksiin."

Testaaja sanoi, että aina hauska nähdä näitä 30%:iin kuuluvia koiria. Hän sanoi myös, että erinomainen päättelykyky vaikuttaa sillä tavalla, että se kaipaa haasteita tehtäviin ja jos niitä ei tarjota sille niin sen motivaatio laskee. Oli kyllä niin mainiota seurata tätä tehtävää, näki oikein miten Haltilla aivot raksutti!

Looginen päättely

34% testatuista lapinkoirista ja 33% kaikista roduista
on ymmärtänyt loogisen päättelyn tehtävän

 Sosiaalinen oppiminen:
testiajan loputtua Halti hoksasi laitteen toiminnan

Sosiaalisen oppimisen testissä tutkittiin toisen käyttäytymisen seuraamista ja sen matkimista. "Testissä koiran spontaania mallista matkimista testattiin laitteella, jossa testaaja näytti ensin viisi kertaa tavan, miten ruoka saadaan laitteesta ulos, ja sen jälkeen koira sai kolme minuuttia aikaa puuhastella laitteen kanssa.

Haltin käyttäytyminen osiossa: Halti painaa pari kertaa namikoneen oikeaa nappulaa - se saattoi ottaa mallia esimerkistä, tai sitten vahingossa painoi oikeaa paikkaa. Se, että koira yrittää ylipäätään selvittää tehtävää, kertoo paljon myös koiran luonteesta: koiralla on halua selvittää, miten namit saadaan sekä rohkeutta manipuloida laitetta. Halti ei opi laitteen käyttöä varsinaisessa testissä, mutta siitä alkaa kehkeytyä laitteen sujuva käyttäjä jo pian kolmen minuutin testiajan päättymisen jälkeen."

Tietokannan mukaan vähän alle puolet testatuista suomenlapinkoirista 
ovat lähteneet matkimaan ihmisen toimintaa

Haltin aktiivisuutta mitattiin testissä FitBark-aktiivisuusmittarilla, joka antaa minuuttikohtaisen aktiivisuuden keskiarvon. "Koiran aktiivisuus mitattiin keskiarvona koko testissä oloajan. Testattujen koirien välillä on paljon eroa siinä, miten aktiivisia ne ovat testissä. Aktiivisuus käyttäytymisominaisuutena on yleensä hyvin voimakkaasti periytyvä ominaisuus, mutta se voi vaihdella paljon tilannekohtaisesti. Esim. vilkaskin koira saattaa olla hyvin rauhallinen uudessa tilanteessa, mikäli se kokee tilanteen pelottavana tai mikäli se rauhoittuu keskittymään tehtäviin. Haltin aktiivisuus oli 22 FitBark-pistettä. "

Haltin aktiivisuus on lähellä rodun keskiarvoa


Tosi hienosti Halti jaksoi testin ajan parin pienen paussin siivittämänä keskittyä. Oli hyvin mielenkiintoinen ja hauska testi, jossa tuli opittua uusia asioita Haltista. Jatkossa tulen saamaan tulevista koirista alennusta testaamisessa, nimittäin toisesta koirasta saa -20% jokaisesta testipaketista, kolmannesta koirasta ja siitä eteenpäin -30%. Smartdog-testauksesta voit lukea lisää vielä Smartdogin sivuilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti